Bestyrelsen i Foreningen NORDEN Skagen består af:

Formand  
Villy K. Hansen

Næstformand   
Evald Lynggaard
98446607
eldo@dlgmail.dk

Revisor
Karin Bagh
98450504